Studio Time 17th February 2019, Sunday

सामुदायिक रेडियो, रेडियो निकास ९३.४ मेगाहर्ज

हेटौंडा–४ कान्तिराजपथ (राधाकृष्ण भवनको दोस्रो तल्ला)

ON AIR....

भजन

UP Next....

साझा खबर CIN

५ वटा मुद्दा दर्ता

आव २०७२/०७३ मा २ वटा र आव २०७३/०७४ मा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । खाद्यमा गत आवमा ३३ वटा आव २०७२/०७३ मा २ वटा २०७३/०७४ मा २ वटा दर्ता भएको देखिन्छ । गत आवमा क्षतिपूर्तीमा ४ वटा २०७२/०७३ मा २ वटा २०७३/०७४ मा ३ वटा मुद्दा कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ । यसमध्ये गत आर्थिक वर्षको ४ सय २३ वटा मुद्दा फस्र्छौट भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४७ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएकोमा ५५ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । खाद्य तथा गुणस्तर सम्बन्धी अनुगमन तथा नियमनतर्फ १२ वटा खाद्य नमुना संकलन गरीएको थियो । ३३ वटा खाद्य सम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् ।

More

रेडियो परिवार

More

नयाँ भिडियो