Studio Time 17th January 2019, Thursday

सामुदायिक रेडियो, रेडियो निकास ९३.४ मेगाहर्ज

हेटौंडा–४ कान्तिराजपथ (राधाकृष्ण भवनको दोस्रो तल्ला)

ON AIR....

साझा खबर

UP Next....

नमस्ते निकास

कार्यक्रम तलिका

Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
हिट्स अफ द विक राजाराम /राजेश 08:00 AM - 08:45 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
संगि लामा बि टाउन 11:10 AM - 12:00 PM
बि टाउन संगि लामा 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
नयाँ आधुनिक गित Radio Nikas 93.4 MHz 03:15 PM - 04:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
युवा चौंतारी सशांक तामाङ / अजिता नगरकोटी 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
कृषिका कुरा Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
हिट्स अफ द विक जयराम मोक्तान 08:00 PM - 08:45 PM
हिट्स अफ द वीक जयराम मोक्तान 08:00 PM - 08:45 AM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
साझा सवाल CIN 09:15 PM - 10:00 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
स्थानिय गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
नयाँ लोक गित Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
नमस्ते निकास राजेश /राजाराम /अर्जुन 08:00 PM - 08:45 PM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
नयाँ आधुनिक गित Radio Nikas 93.4 MHz 03:15 PM - 04:00 PM
लोक भाका सम्जना खडका 04:00 PM - 05:00 PM
लोक भाका उर्मिला अधिकारी 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
बाल गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
नयाँ लोक गित Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
नमस्ते निकास राजेश /राजाराम /अर्जुन 08:00 PM - 08:45 PM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
श्रृति सवेंग UNN.COM 09:15 PM - 10:00 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
एसएमएस सन्देश संगि लामा 03:15 PM - 04:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
स्थानिय गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
नयाँ लोक गित Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
नमस्ते निकास राजेश /राजाराम /अर्जुन 08:00 PM - 08:45 PM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
ggg 10:00 AM - 11:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
नयाँ लोक गितहरु Radio Nikas 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
बाल गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
नयाँ लोक गित Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
नमस्ते निकास राजेश /राजाराम /अर्जुन 08:00 PM - 08:45 PM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
साथी म तिम्रो अनु दानी 12:15 PM - 01:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
विचार कला संगि लामा 03:15 PM - 04:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
भन्ज्याङ चौंतारी दिपक सिं रुम्बा 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
स्थानिय गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
नयाँ लोक गित Radio Nikas 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
नमस्ते निकास राजेश /राजाराम /अर्जुन 08:00 PM - 08:45 PM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
श्रृति सवेंग UNN.COM 09:15 PM - 10:00 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
भजन Radio Nikas 05:00 AM - 06:00 AM
साझा खबर CIN CIN 06:00 AM - 06:30 AM
आजको दिन रमा बिस्ट /अर्जुन संजेल 07:00 AM - 07:15 AM
BBC नेपाली सेवा BBC नेपाली सेवा 07:15 AM - 07:30 AM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 08:00 AM - 08:10 AM
नयाँ नेपाली फिल्मका गित नयाँ नेपाली फिल्मका गित 08:10 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर unn 09:00 AM - 09:15 AM
संदेश का लहरहरु रमा बिष्ट 09:15 AM - 10:00 AM
नयाँ हिन्दी फिल्म गित नयाँ हिन्दी फिल्म गित 10:00 AM - 11:00 AM
सामुदायिक खबर संगी लामा 11:00 AM - 11:10 AM
मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 11:10 AM - 12:00 PM
नेपाल खबर U 12:00 PM - 12:15 PM
नयाँ मिक्स गितहरु Radio Nikas 93.4 MHz 12:15 PM - 01:00 PM
सामुदायिक खबर संगी लामा 01:00 PM - 01:10 PM
मेरो रोजाई सम्जना खडका /अनु दानी 01:10 PM - 02:00 PM
नेपाली फिल्मका गित Radio Nikas 93.4 MHz 02:00 PM - 03:00 PM
नयाँ आधुनिक गित Radio Nikas 93.4 MHz 03:15 PM - 04:00 PM
नयाँ आधुनिक गित Radio Nikas 03:15 PM - 04:00 PM
लोक चौतारी मनिता राना 04:00 PM - 05:00 AM
भन्ज्याङ चौंतारी दिपक सिं रुम्बा 04:10 PM - 05:00 PM
सामुदायिक खबर रमा बिष्ट 05:00 PM - 05:10 PM
बाल गित Radio Nikas 05:10 PM - 06:00 PM
नेपाल खबर UNN.COM 06:00 PM - 06:15 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 06:20 PM - 07:00 PM
दलितका आवाज मैंत्री नेटवर्क 07:00 PM - 07:30 PM
साझा खबर CIN 07:30 PM - 08:00 PM
मनको कुरा जयराम मोक्तान 08:00 PM - 08:45 AM
BBC नेपाली सेवा Radio Nikas 08:45 PM - 09:15 PM
मिलिजुली BBC 09:15 PM - 09:30 PM
बुल बुल UNN.COM 09:30 PM - 10:00 PM
सामुदायिक खबर Radio Nikas 10:00 PM - 10:10 PM
हिन्दी तथा नेपाली गजल Radio Nikas 10:10 PM - 11:00 PM
More

रेडियो परिवार

More

नयाँ भिडियो